Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Làm thế nào để tôi sử dụng hệ thống thư?

Đáp
Hệ thống thư của chúng tôi là một trong nhiều cách để hội viên có thể giao tiếp với nhau trên trang web của chúng tôi. Hội viên có thể gửi và nhận thư mà không phải tiết lộ địa chỉ email cá nhân của họ nếu họ không muốn.

Để gửi thư cho một hội viên khác, nhấp chuột vào liên kết "Gửi thư" (biểu thị bằng hình hội thoại) trên hồ sơ của họ. Nếu bạn đã trò chuyện trước đây với hội viên này, nó sẽ hiển thị trên tóm tắt hồ sơ của họ. Hãy viết tin nhắn của bạn vào hộp thoại và nhấp nút "Gửi thư". Tuỳ thuộc vào cấp độ hội viên của người bạn gửi thư đến, bạn sẽ có những tuỳ chọn khác nhau:
  • Thành viên sơ cấp gửi thư cho thành viên sơ cấp khác có thể chọn tiêu đề cho thư của họ từ hộp "Tiêu đề" (dưới dạng drop-down). Bạn cũng có thể viết một thư cá nhân, nhưng người nhận không đọc được nó trừ khi một trong hai bạn nâng cấp quyển hội viên của mình.
  • Thư giữa các hội viên Vàng hay Bạch Kim với các hội viên khác có thể chứa tin nhắn và tiêu đề riêng.

Để trả lời một bức thư bạn nhận được, gõ tin nhắn trong hộp dưới thư của hội viên đó, sau đó nhấp nút "Gửi thư".

Khi bạn nhận được thư, nó sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của bạn. Bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào đây, hay bằng cách chọn "Thư" từ trang chủ trang thành viên của bạn. Dưới đây là miêu tả hộp thư của bạn, vui lòng nhấp và ảnh để mở lớn:

mailsystem

Tất cả thư đều được xoá tự động sau 2 tháng, bất kể chúng đã được đọc hay chưa. Để biết thêm thông tin về Bộ lọc thư, vui lòng nhấp vào đây. Để biết thêm thông tin về quản lý hộp thư với các thư mục, vui lòng nhấp vào đây.